Thông tin đơn vị
Nơi đăng ký BHXH (*)
Mã bảo hiểm xã hội
Tên đơn vị
Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại
Nơi đăng ký BHXH
Thành phần hồ sơ
Tìm loại hồ sơ
Số lượng hồ sơ
Loại hồ sơ
Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN
401-Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng
402-Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh nơi KCB ban đầu
115-Thu BHXH, BHYT bắt buộc (điều chỉnh chức danh)
204-Kiểm tra quá trình trước khi nghỉ hưu
204b-Nhập quá trình sổ cũ
205-Rà soát sổ theo cv 4027
303b-Hồ sơ trùng quá trình
304b-Ghép thất nghiệp
304c-Ghép sổ do khóa quá trình (theo CV 847)
112-Cam kết trả thẻ
113-Bổ sung phòng thu
102-Cấp thẻ BHYT bắt buộc (4,5%)
103-Cấp sổ mới cho lao động tăng mới kỳ trước
110-Gia hạn thẻ BHYT- Thẻ thai sản
111-Cấp thẻ BHYT Hưu trí
317-Cấp lại sổ BHXH theo số sổ cũ (do NLĐ đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH)
Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
301-Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (Bảo Lưu sổ)
302-Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH
302b-302b Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (HCSN và DNNN)
303-Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
304-Ghép sổ
305-Cấp lại sổ BHXH do mất (chưa bảo lưu)
305a-Cấp lại sổ BHXH do mất (đã bảo lưu)
305b-Cấp lại tờ rời
306-Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng
308-Xác nhận đang tham gia BHXH
308b-Xác nhận đang tham gia BHYT
313-Cấp, ghi sổ , bổ sung thời gian công tác trước tháng 01/1995
313b-Cấp, ghi sổ thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã
314-314 Sổ NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng đơn vị nộp cho BHXH (Lưu trữ)
314b-314b Sổ NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng đơn vị nộp cho BHXH (Sổ hủy)
318-Sổ trả cơ quan BHXH do mất tìm lại được hoặc tăng giảm trong tháng
105-Trả thẻ BHYT
Lĩnh vực chính sách BHYT
501-Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT- Trong tỉnh
501b-Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT- Ngoài tỉnh
501c-Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm.
501d-Thẩm định ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
502-Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
114-Tạm ứng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
503-Bổ sung phòng giám định BHYT
Lĩnh vực chính sách BHXH
601-Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
602-Hưởng chế độ thai sản đối với NLĐ đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con
604-Giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
606-Giải quyết chế độ hưu trí.
607- Hưởng chế độ tử tuất
608-Trợ cấp BHXH 01 lần
608c-Truy lĩnh theo nghị định 83
609-Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến
610-Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng; Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển đến BHXH tỉnh, thành phố khác.
620-Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.
625-Thủ tục cấp C65 cho đơn vị mới chưa ký HĐ KCB với cơ quan BHXH
627-Xác nhận giải quyết chế độ
701-Trích lục hồ sơ
Thông tin để bưu điện liên hệ nhận hồ sơ
Tỉnh/Thành phố (*)
Ghi chú(*)
Người liên hệ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ(*)
Hãy đảm bảo thông tin Quận/huyện - Phường/Xã chính xác để chúng tôi thu gom nhanh nhất